Witryna przedstawia archiwalne fotografie oraz filmy z wypraw turystycznych dzieci i młodzieży z PTTK, z z Ośrodków Kultury i prywatnych wyjazdów. Chociaż trzeba było pokonać dużo trudności związanych z wyjazdami, zostawiły one niezapomniane przeżycia każdego uczestnika! Wprawdzie zarejestrowane jest niewiele ze względu na koszty klisz i taśm filmowych, ale nawet to co zostało wydobyte z zakurzonych pudeł i albumów fotograficznych wywołuje wielkie emocje!

Ponieważ pierwszy raz moderuję taką witrynę i jestem niezbyt wprawiony w tej pracy, proszę mi wybaczyć, że nie wszystkie sztuczki mam jeszcze opanowane w jej tworzenie. Ale w miarę upływu czasu nabędę większych umiejętności i myślę, że będzie coraz ciekawsza!


The site presents archival photographs and videos of the tourist destination of children and adolescents with PTTK zz Cultural Centres and private trips. Although we had to overcome a lot of difficulties associated with trips, they left a memorable experience for each participant! Although there is little recorded due to the cost of film and film, but even that which was taken from the dusty boxes and photo albums evokes strong emotions!

Since the first time moderate the site and I am very amazed at this work, please forgive me for all the tricks I have not yet mastered in its creation. But over time acquire more skill and I think it will be more interesting!